abigaliai

1 abìgaliai adv., abigaliaĩ Lkm abiejuose galuose, į abu galus: Medžio storumas abigaliai toks jau Tlž. Kavalkas kelio, nesuuliosiu (nesuvaikščiosiu) abìgaliai Ktk. Aš abigaliaĩ važiavau mašina Ut. Tas kuolas abìgaliai smailas Lkš. Kovėsi kirviais aštriais, smailiomis ietimis, kalavijais, abigaliai duriamaisiais durtuvais HI.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • abigaliai — abigaliai̇̃ prv. Abigaliai̇̃ smailùs kuõlas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • abigaliai — 2 abigaliaĩ praep. su gen. iš abiejų galų: Tas kelias išsitenka abigaliai kiemo (kaimo) Tlž. Abigaliaĩ trobos buvo sodas Trgn …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • abigalis — abìgalis sm. (1) 1. abu galai: Gatvės abigaliai anksčiau turėjo vartus Tlž. Abigalius gali turėti vartai, durys (durų viršus ir apatinė dalis, slenkstis) Tlž. ^ Kiekviena lazda turi abigalį Tlž. 2. Vlkš durelės (gardelės), užkišamos vežimų… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • abygaliai — 1 abygaliai adv., abygaliaĩ žr. 1 abigaliai: Jų stuba abygaliaĩ įtaisyta Skr. Ir pagriebęs savo kėžukėlį spaudė, kad vandenaitėlis striuklelyčiais bėgo abygaliaĩ Jrk103. Klojimą abygaliai prikrovėm, o daržinės tik vieną galą Rs. Sutaisyk… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • abygaliai — 2 abygaliai praep. su gen. abiejuose galuose; žr. 2 abigaliai: Gyven abygaliai namo Jrb …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sukarti — 1 sukarti, sùkaria, sukorė 1. tr. sukabinti; sudžiauti: Atnešk marškinius nuo upės ir sukark ant tvoros Ktk. Ant šakelių, ant tankiųjų kasnykai sukarta d. Rūbai sukarti ant kabyklos rš. 2. tr. sudėti, sukrauti: Gerai privargau, kol visą šieną… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.